පළාත් සභා සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න

පළාත් සභා සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නැයි කැෆේ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.
එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ, පළාත් සභා සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව හැකි ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර පළාත් සභා ඡන්දය  පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය  පසුබිම සකස් කරන ලෙසයි.
අදාළ ලිපිය පහත පිරිදි දැක්වේ‍....
ගරු කථානායකතුමා,
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ.ෙ
ගරු කථානායකතුමනි,
පළාත් සභා සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව 2/3 ක අනුමැතිය සදහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙනි.
1988 අංක 2 දරණ පළාත් සභා පනත 2017 අංක 17 දරණ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම (සංශෝධන පනත)  මගින් සංශෝධනය කර ඇත. එම සංශෝධනයේ 4 වන වගන්තිය අනුව,  පත් කළ සීමා නිර්ණය කමිටුව සිය වාර්තාව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කරනු ලැබීමෙන් පසුව, මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සදහා යොමු කර ඇත.
සීමා නිර්ණය කමිටුව, ඉතා කාර්යක්ෂම ලෙස, පනතේ විධි විධාන අනුව මාස 4 ක් වැනි කාලයක් තුල සිය වාර්තාව අවසන් කළ බව ඔබතුමන් දනී.  දැන් එය,  පනතේ විධි විධාන අනුව, ආමත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත යොමු කළ සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව සංශෝධන පනතේ (5) (4) 11 වගන්තියට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 ක බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත විය යුතුය.
පළාත් සභා සීමා නිර්ණය පනත මේ දක්වාම පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය සදහා යොමු කිරීමට ඔබතුමන් අසමත්වී ඇත.  පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී ද මේ කරුණ සාකච්ඡාවට බදුන්වූ බවත්, පනතේ විධි විධාන අනුව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාව එහි දී පක්ෂ නායකයින් විසින් පෙන්වා දුන් බවත් අප දනිමු.
ඔබතුමන් හොදින්ම දන්නා පරිදි මේ වන විටත් නැගෙනහිර (2017/09/30), උතුරු මැද (2017/10 /01) හා සබරගමුව (2017/09/26) පළාත් සභා විසිරුවා හැර ඇත.  තවද, මධ්‍යම පළාත් සභාව (ඔක්තෝබර් 28), උතුරු පළාත් සභාව (ඔක්. 24), වයඹ පළාත් සභාව (ඔක්. 10) විසිරුවා හැරෙනු ඇත. පළාත් සභා සීමා නිර්ණය වාර්තාව සම්මත නොවන්නේ නම්, මේ වසරේ නොවැම්බර් මස වන විට ලංකාවේ පළාත් 9 න් 6 ක සභිකයින්ගෙන් තොර පාලනයක් සිදු වනු ඇත.  මහජන නියෝජිතයින් නොමැති පළාත් සභාවක නියෝජිත ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදය ප්‍රායෝගික වන්නේ නැත. ඡන්ද නැති රටක ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදයක් නැත. 
එවැවින්,  ඉදිරි පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී, පළාත් සභා සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව සාකච්ඡා කිරීම සහ 2017 අංක 17දරණ පනත් සංශෝධනයට අනුව එය පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 ක ඡන්දයෙන් සම්මත කිරීම ( හෝ පරාජයවීම සදහා) දින නියම කරන ලෙස ඉතාමත් කාරුණිව ඉල්ලමි.

No comments:

Powered by Blogger.