සිංගප්පූර් වෙළෙඳ ගිවිසුම ව්‍යවස්ථාවට පටහැණියි

සිංගප්පූරුව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පසුගියදා අත්සන් කරන ලද නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැණි යයි ප්‍රකාශ කරන මෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
එම ඉල්ලීම සිදු කරනු ලැබ තිබෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් මගිනි.
ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ යූආර් ද සිල්වා විසින් අදාළ පෙත්සම ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් නම් කර ඇත.
ආණ්ඩුව සිංගප්පූර් නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර වෘත්තීයවේදීන්ගෙන් කරුණු විමසීමක් සිදු කර නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා සිය පෙත්සම මගින් කියා සිටියි.
"මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර රජය මෙරට වෘත්තීයවේදීන් සමග විධිමත් සාකච්ඡාවක් පවත්වා නැහැ. එසේම ගිවිසුමෙන් වැඩි වාසියක් අත් වන්නේ සිංගපූර් ජාතික වෘත්තීයවේදීන්ට. ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තීයවේදීන්ට හිමි වන වාසිය ඉතා අවම මට්ටමකයි පවතින්නේ," ජනාධිපති නීතිඥ යූආර් ද සිල්වා පවසයි.
එවැනි තත්වයක් යටතේ අදාළ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විශාල අගතියක් සිදු විය හැකි බවත් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගම් සභාපතිවරයා තම පෙත්සම මගින් කියා සිටියි.
වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා, ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ සිංගපූර් වෘත්තිකයන්ට නිදහසේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ වෘත්තීය කටයුතුවල නිරත වීමට අවකාශ සැලසෙන බවත් පෙන්වා දෙයි.
"මෙම නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වුනොත් සිංගප්පූර් ජාතික වෘත්තිකයින්ට බාධාවකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඔවුන්ගේ කටයුතුවල යෙදෙන්න පුළුවන්. එමගින් වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු, නීති, මිනින්දෝරු සහ උපදේශන සේවාවන්හි නිරත ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තීයවේදීන්ගේ වෘත්තීය කටයුතු කඩාවැටීමේ අවදානමක් ඇති වීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා,"යනුවෙන් ද සභාපතිවරයා අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි.
එවැනි තත්වයක් යටතේ අදාළ ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැණි යයි තීන්දු කරන ලෙස ඔහු ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

No comments:

Powered by Blogger.