ගෝඨාගේ තවත් මන්දිරයක් කතරගමින් මතුවෙයි


හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අයත් බවට සදහන් වන්නා වූ සුවිසල් මන්දිරයක් පිළිබද තොරතුරු කතරගම පුජා නගරයට යාබද මැණික් නදිය අසල පිහිටි ඉඩමකින් වාර්ථා වී තිබේ. නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අයත් බවට සදහන් වූ දේපල ගොනුවේ අදාල නිවාස පිලිබදව සටහන් නොතිබූ අතර ඒ මහතාගේ නමින්ම නිවසට පැමිණි ජල බිල්පත්හි පිටපත් කිහිපයක්ද මාධ්‍ය වාර්ථා කර තිබිණ.
2015 වර්ෂයට ප්‍රථම ඉදි වී ඇති අදාල නිවාස ශ්‍රීලංකා යුධ හමුදාවේ ශ්‍රම හා ධන බලයෙන් ඉදිව ඇති බවට ඉදිරිපත්ව ඇති කරුණු නිසාවෙන් රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතවේ යෙදවීම යටතේ ඉදිරියේදී අදාල නිවාස සම්බන්දව පරීක්ෂණ කටයුතු ඇරබීමට නියමිත බවද වාර්තා වෙයි.

No comments:

Powered by Blogger.