වල් බිහි වූ නාඋල නව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


රුපියල් කෝටි දෙකහමාරකට අධික මුදලක් වැය කරමින් නාඋල ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තරුණ තරුණියන්ගේ භාවිතය සදහා ඉදිකළ නාඋල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන නව ගොඩනැගිල්ලේ  වැඩ අවසන්ව ඇතැත් තවමත් ජනතාවට පවරා දී නැතැයි ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරති.
ගොඩනැගිල්ල තුළ දරුවන් 500 කට පමණ පහසුවෙන් අසුන් ගත හැකිවන ලෙස අංග සම්පූර්ණව ඉදිකර ඇත.

වැඩ අවසන් කර ඇති ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියක ලබා නොදීම පිළිබද ප‍්‍රදේශවාසිහු සිය අප‍්‍රසාදය පලකරති.
මේ සම්බන්ධයේනා නාඋල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයෙන් කල විමසීමක දී එහි ප‍්‍රකාශකයෙකු කියා සිටියේ ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් වී ඇතැත් ගොඩනැගිල්ලට අවශ්‍ය පුටු හා තිර රෙදි තවමත් ලැබී නොමැති බවයි.


No comments:

Powered by Blogger.