අනුරාධපුර ජලාශයන්හි ජලය දූෂණය වෙලා

බෞද්ධාගමික උත්සව කාලවලදී අනුරාධපුර නගරය පූජා නගරය ඇතුළු අවට ප්‍රදේශ වල පානීය ජලය සපයා දෙන වාරි ජලාශ ආශ්‍රිතව සිදුවෙමින් පවත්නා ජල දූෂණය වී තිබේ.

ජල දූෂණය පිළිබඳව මෑතකදී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන  මණ්ඩලය විසින් සිදුකළ අධ්‍යයනයකදී කරුණු හෙළිදරව් වී ඇත. 

මෙම ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණය මණ්ඩලයේ ජල සුරක්ෂිත හා සැලසුම් අංශය මඟින් මෙහෙයවනු ලැබීය. 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙකු මිනිස් ප්‍රජාව, සත්ත්ව හා මත්ස්‍ය ගහණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ජල සම්පාදනය සඳහා අතීතයේ සිට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 3000 කට වැඩි වැව් සංඛ්‍යාවක් පිහිටා ඇතැයි සඳහන් කළේය. 

ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල ගංවතුර තර්ජනය හීලෑ කිරීම, භූගත ජල සම්පත් සුරැකීම හා ජලය ආශ්‍රිත විනෝදාත්මක හා සංස්කෘතිමය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පිටුවහලක් ලෙස මෙම වැව් පද්ධතිය යොදාගැනේ. 

ජලසම්පාදන මණ්ඩලය මෙරට ජනතාවට පිරිසිදු, ආරක්ෂිත පානීය ජලය සපයා දීමේ වගකීම පැවරී ඇති එකම රාජ්‍ය ආයතනයයි. අනුරාධපුර සහ තදාසන්න ප්‍රදේශයේ නුවරවැව, තිසාවැව, තුරුවිල, රාජාංගනය සහ නාච්චාදූව වැව් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට පානීය ජලය සපයා දෙන ප්‍රධාන ජලමූලාශ්‍ර වේ. 

විශේෂයෙන් නුවරවැව, තිසාවැව සහ තුරුවිල ජලාශ මඟින් දිනකට ජල ඝ.මී. 40,000 ක පමණ ජල පරිමාවක් පිරිපහදු  කොට අනුරාධපුර ජනතාව වෙත බෙදා දෙනු ලබයි. 

ජල සුරක්ෂිත හා සැලසුම් අංශය විසින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් ජලාශ කීපයක් ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව දත්ත විශ්ලේෂණය කර ඇති අතර, වසරෙන් වසර වැව් ජලයේ පවිත්‍රතාවය ඇතුළු ගුණාත්මක ස්වභාවය අඩුවෙමින් පවත්නා බවට නිශ්චිත නිගමනයකට එළඹීමට හැකිවී තිබේ. 

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වැඩි අවධානය යොමුකර ඇත්තේ එම ජලාශවල ජලයේ ගුණාත්මකභාවය මේ අයුරින් විනාශ වීම සඳහා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් සිදුවන අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව සොයාබැලීම වන අතර, සපුරාගැනීමට අපේක්ෂිත ඉලක්ක වනුයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජලාශවල ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාත්මක දූෂණය ගණනය කිරීම හා විශේෂයෙන් පානීය ජලය සපයාදෙන තිසාවැව, නුවරවැව, තුරුවිල හා රාජාංගන ජලාශ වල ජල දූෂණ ප්‍රතිශතය හඳුනාගැනීම හා සසඳාබලා ඉදිරි පියවර ගැනීමය. 

No comments:

Powered by Blogger.