ආපදා සහන කඩිනම් කිරීමට මංගල දුමින්ද හදිසි හමුවක්


ආපදාවට පත්වූ ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කිරිමට අදාල මුදල් ලබාදීම සඳහා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර  සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන බව  වාරිමාර්ග, ජලසම්පත් සහ  ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය  දුමින්ද දිසානායක සඳහන් කරයි.
ඒ අනුව මෙවර හානි වූ ස්ථාන මෙන්ම  පසුගිය ගංවතුර තත්ත්වයන් වලදී හානි වූ ස්ථානද මෙවර සංවර්ධනය කිරීම තම අපේක්ෂාව බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත.
පවතින ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුවත් කිරිම සඳහා පවත්වනු ලැබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කල අතර ගංවතුර තත්ත්වය පහව ගිය පසු හානි වූ සියලු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට මුදල් ලබාදීම සඳහා අදාළ හානි වූ නිවාස, පාලම්, බෝක්කු, මාර්ග පිළිබඳව තක්සේරුව වහා ඉදිරිපත් කරන ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට දැනුම්දී ඇති බවද එහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.


ආපදාව ජය ගන්න වැඩි මුදල් බරක් 
තවද   ආපදාවට පත්වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා තවත් මුදල් අවශ්‍ය නම් රජය මුදල් ලබාදීමට සූදානම් බවත් එසේම ආපදාවට පත් ප්‍රදේශයන්හි සිටින ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් සඳහා රුපියල් 500ක දුරකථන දිමනාවක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව මෙන්ම සෑම අවස්ථාවකම ගංවතුර අවදානමට ලක්වන කැලණිය ප්‍රදේශයේ පවුල් දහසක පමණ ප්‍රමාණයක් සඳහා ස්ථිර වැඩපිළිවෙළක් සකසන බවද  අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක සඳහන් කර තිබේ.
එහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා, ජනාධිපතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා නිතරම ආපදා තත්ත්වයන් තොරතුරු විමසනවා.   ආපදාවත් ඇති වෙයි කියන තොරතුරු මත, අනාවැකි සමඟ අදාළ ප්‍රදේශවල ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථානයන්ට යොමු කිරීමට අපට හැකි වුණා. කුමන හෝ ප්‍රදේශයක අනතුරක් තිබෙනවා නම් ඔවුන්ට එම ස්ථානයේ සිටීමට රජයකට ඉඩ දෙන්න බැහැ. අයහපත් කාලගුණය නිසා ආරක්ෂිත ස්ථානයන්ට පැමිණි ඇතැම් පුද්ගලයින් දින කීපයකින් ආපදා තත්ත්වයන් පහව ගිය නිසා අදාළ ස්ථානවලින් පිටව ගියා. ආරක්ෂක ස්ථානවල සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය වියළි ආහාර ලබාදීමටත් කඳවුරු වලට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමටත් රජය කටයුතු කරන අතර ඒ අසඳහා මිලියන 43.35ක් ලබාදී තිබෙනවා.
ඇතිවූ ගංවතුර තත්ත්වයන් නිසා පුද්ගලයන්ගේ නිවාස දේපළ හානියට පත් වෙනවා. මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් උපරිමය රුපියල් ලක්ෂ 25ක් යටතේ රක්ෂණය කර තිබෙනවා. නමුත් මේ වන විට පූර්ණ හානි සහ අර්ධ හානි වු නිවාස සඳහා තක්සේරුවක් නොමැතිව එම මුදල ගෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා අදාළ තක්සේරුව කරන තුරු ගංවතුරින් රුපියල් 10000කට වඩා හානියට පත්වූ නිවාස සඳහා අප රුපියල් දස දහසක මුදලක් ගෙවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ සඳහා ආපදාවට ලක් වූ දිස්ත්‍රික්ක 20 සඳහා රුපියල් මිලියන 39ක මුදලක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

No comments:

Powered by Blogger.