අපචාරයන්ට තෝතැන්නක් වූ හක්මණ ප්‍රාදේශීය සභාව - PHOTOS

විසි වසරකටත් වැඩි කාලයක් හක්මණ ප්‍රාදේශීය සභාව පවත්වාගන ගිය පුළුල් ඉඩකඩක් ඇති පැරණි ගොඩනැගිල්ල මේ වන විට ගරා වැටෙමින් පවතියි.

ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ, එම භූමිභාගය ද වල්බිහි වෙමින් සමහරුන්ගේ ඇතැම් අපචාර ක්‍රියාවන්ට ද තෝතැන්නක් වී ඇති බවයි.

හක්මන බෙලිඅත්ත මහා මාර්ගයට මුහුණ ලා නගරය ආශ්‍රිතව බුද්ධ ජයන්ති විද්‍යාලයට ආසන්නව පිහිටි මෙම ගොඩනැගිල්ලෙන් ප්‍රාදේශීය සභාව ඉවත් කරනු ලැබුවේ 2013 වසරේ ඉදිකරනු ලැබූ නව ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල වෙත ප්‍රාදේශිය සභාව මාරුවීම හේතුවෙනි.

අනතුරුව මෙම ගොඩනැගිල්ල මේ දක්වා ජනතා සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කිසිදු ඵලදායී කටයුත්තකට යොදා ගෙන නැත.

ප්‍රදේශවාසීහු අදාළ වගකිවයුත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම ගොඩනැගිල්ල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සුභසාධනයත් සමග සභාවට ද ආදායම් ලැබෙන මාර්ගයක් බවට පත්කරගන්නා ලෙසයි.
No comments:

Powered by Blogger.