ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වු SLFP 16 දෙනා විපක්ෂයේ අසුන් ගනියි

පසුගියදා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනා පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන සැසි වාරය ආරම්භ වීමත් සමඟ විපක්ෂයේ අසුන් ගෙන තිබේ.
ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා අස් වු ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඔවුන්ට විපක්ෂයේ අසුන් පැණවිමට ඉල්ලීමක් පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරිමට පාර්ලිමේන්තුව වෙත ගොස් ඇත.
පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙන ලිපියට මන්ත්‍රිවරුන් 16 කු අත්සන් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩිලාන් පෙරේරා, සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ ඇතුලු මන්ත්‍රිවරුන් 08 ක් එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරිමට මහා ලේකම් හමුවිමට ගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පවසන්නේ.

No comments:

Powered by Blogger.