කුරුණෑගලට දැවැන්ත චීන ආයෝජනයක් : වාහන හිමියන්ටත් සුබ ආරංචියක්!
කුරුණෑගල මධ්‍යම වෙළදපොල භුමිය සංවර්දනය සදහා දැවැන්ත චීන ආයෝජනයක් ලැබී ඇතැයි වාර්තා වෙයි. පසුගියදා(13) අදාල චීන ආයෝජකයන් හා නි. අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ අතර මුලික වටයේ සාකච්චාවක් පැවත්වී ඇති අතර එහිදී  වාහන 500ක් පමණ නැවැත්විය හැකි රථගාලක්, අධි තාක්ෂණික සිනමා ශාලාවක්, තවත් නාට්‍ය ශාලාවක්, සුපිරි හෝටල් සංකීරණයක් ද ඇතුලත් නව සාප්පු සංකීරණයක් ඉදි කිරීමට සාකච්චා කර තිබේ.

අදාල ආයෝජනයට පසුව ඉදිවන්නා වූ අති විශාල රථගාල නිසා කුරුණෑගල නගරය අවට රථවාහන තදබදයටද ඉතා හොද පිළිතුරක් ලැබෙනු ඇති බව අමාත්‍යවරයා චීන ආයෝජකයන්ට දන්වා ඇති අතර මධ්‍යම වෙළදපොල භුමිය මෙන්ම වැව අවට ප්‍රදේශයද ආයෝජකයන්ගේ නිරීක්ෂණයට ලක්ව තිබේ.


No comments:

Powered by Blogger.