බැදුම්කර චූදිතයින්ගේ ප්‍ර‍කාශ හෙළිදරව් කිරීම අපරාධයක් - CAFEE

බැදුම්කර වාර්තාවේ ඇමුණුම් 13 ක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් විසින් අද කථානායක කරු ජයසූරිය වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.
බැදුම්කර වංචාවේ චූදිතයින්ගේ ප්‍ර‍කාශ හෙළිදරව් කිරීම අපරාධයක් බව සිය ලිපියෙන් පෙන්වා දෙයි.
එමෙන්ම මෙම තොරතුරු වසන් කිරීමෙන් වාසි ලබන්නේ අපරාධකරුවන් පමණක් බව ද ඔහු සිය ලිපියේ දක්වා ඇත.
කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් විසින් යොමු කළ සම්පූර්ණ ලිපිය පහතින් දැක්වෙයි.

Share on Google Plus