රොෂේන් චානක මරා අදට හත් වසරයි. ආදරණීය රොෂේන් අපට ඔබව මතකයි (VIDEO)2011 වසරේ මැයි මාසය කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාපයේ කම්කරුවන්ගේ අයිතීන් රැකගැනීමට සේවකයන් කරන ලද අරගලය අවසන්වූයේ විසි දෙහැවිරිදි රොෂේන් චානකගෙන් වාතලයට මුසු කළ අවසන් හුස්ම මතිනි. එදා පොලිසිය කලාපයේ සේවක සේවිකාවන්ට පන්න පන්නා, කර්මාන්තශාලා වටකොට පහර දුන්නේය. ලී පොලු, යකඩ පොලු, යකඩ දම්වැල් වලින් පහර දුන්නේය. තරුණ සේවිකාවන්ට පහර දුන්නේය. ගැබිනි මාතාවන්ට පවා පහර දුන්නේය. පොලිසියේ කාන්තාවන් සේවිකාවන්ට පරුෂ වචනයෙන් බැන වැදිණි. රොෂේන් චානක මියගියේ
පොලිසිය විසින් සිදුකරන ලද වෙඩි පහරකිනි.


සිය අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් හඩ නැගු රෝශේන්ලා මැයි පලමුදාට පක්ෂ බදා කොලබට පැමිණ සටන්පාට දෙසනා ඊනියා කම්කරුවන්ට වඩා කොතරම් සුවිශේෂී ද ශක්තිමත් ද රොෂේන් වීරයෙකු ලෙස අනාගතයට රැගෙන යාමත් අයිතීන් වෙනුවෙන් දිවි දී හෝ සටන් කරනා වීරයන් අනාගතයේදී පවා රැක ගැනීමද මානව සමාජයේම වගකීමක් බව සිහිපත් කරනා අප ආදරණීය රොෂේන් අපට ඔබව මතකයි
No comments:

Powered by Blogger.