ජනපති රන්ජන්ට කියාපු මහින්ද එක්ක ඩිල් එක දාන පාවාදුන් අලිහොර කවුද ? (video)ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයත් මහතීර් මොහොමඩ් ජනාධිපතිතුමනුත් සම්බන්ද කරලා ඇමති රන්ජන් මෑතකදී කරපු සනවදයකට පස්සේ ජනාධිපතිතුමා රන්ජන්ට කිව්වේ මොකක්ද ජනාධිපතිතුමාගේ හෙළිදරව්ව ඇමති රන්ජන්ගේ හඩින් පහතින් නරබන්න 

No comments:

Powered by Blogger.