ගමේ ගිනිපොලි මුදලාලිලා අවසන් කිරීමට මංගල දැල එලයි
ග්‍රාමීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් හෙවත් ගිණි පොලි ණය ලබා දෙන සමිති සමාගම් සම්බන්දව පියවරක් ගැනීමට සුදානම් බවට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ඉගියක් ලබා දී තිබේ. පසුගියදා පැවති උත්සවයක් අතරතුර නියඟය බලපෑ ප්‍රදේශවල ජනතාව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම්වලින් ලබා ගත් ණය කපා හැරීමට පියවර තීරණය කර ඇතැයි විස්තර සහිතව පැහැදිලි කර ඇති අමාත්‍යවරයා මේ රටේ අන්ත දරිද්‍රතාවයේ පසුවන දුප්පත් ජනතාව අදික ගිනිපොලිකරුවන්ගේ අතකොළුවක් බවට පත්ව ඇති බවත් අධික පොලි බර නිසාම ඔවුන්ම තම ජිවිත වලින් පරාජය වී ඇති බවත් පෙන්වා දී තිබේ. එමෙන්ම නියග සහිත ප්‍රදේශ වල අදාල ණය කපා හැරීමට හා ඒ වෙනුවෙන් එම සමාගම් වෙත රජය විසින් හිග මුදල් ගෙවීමට අදාල තිරනයන්ද ඉදිරියේදී ගැනීමට නියමිත බව සදහන්ය. මේ සම්බන්දව පළවූ වීඩියෝවක් පහතින් පල වෙයි 


Share on Google Plus