ගෝඨාභයගේ කතරගම මන්දිරය හෙලිකල පුවත්පත තහනම් කරයි (ජායා)ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ කතරගම නීති විරෝධී නිවස සම්බන්ධයෙන් ලංකා පුවත්පත මුල්ම හෙලිදරව්ව කර තිබිණි.මෙම හෙළිදරව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාලවල විවාදාත්මක තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබූ අතර,මෙම පත්තර පිටු මඟින් මෙම හෙලිදරව්ව මුලින්ම සිදු කරනු ලැබුවේ ලංකා පුවත් පතේ මාධ්‍යවේදීන් බව තහවුරු වේ.


මෙම හෙළිදරව්වෙන් පසු රාජපක්ෂලාගේ ඒකාධිපති බලය යොදවමින් ලංකා පුවත් පතේ මාධ්‍යවේදීන් රහස් ඔත්තු සෙවයෙන් පැමින දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කළ අතර මාධ්‍යවේදී චන්දන සිරිමල්වත්ත මහතාව දින 18 ක් රදවා ගත්තේද රහස් ඔත්තු සෙවය විසිනි..
ඉන් නොනැවතී රාජපක්ෂවරු ලංකා පුවත්පත සීල් තැබිමට කටයුතු කළේය ඉන් පසුවද දිගින් දිගටම එම මාධ්‍යවේදීන් පසු පස සුදු වෑන්ද හඹා ගියේ ය.
නැවතත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අයත් බව කියනා කතරගම මන්දිරය සම්බන්දයෙන් පුවත සමාජයට නිරාවරණය ඇති මොහොතක කතරගම මන්දිරය නිසා බැට කෑ මාධ්‍ය ඉතිහාසය මෙය විය 
No comments:

Powered by Blogger.