ආර්ථිකයත් මංගලට බාරවෙයි. එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ගොණුව මෙන්න
පෙර පැවති රාජපක්ෂ රජයේ බැසිල් හා මහින්ද එක්ව පාලනය කල මෙරට ආර්ථික කලාපය යහපාලන ආණ්ඩුව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරට බාර කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්ථා වෙයි. මෙහිදී ''එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා'' නමින් ඒ සදහාම වෙන් වූ වැඩසහනක් ක්‍රියාත්මකවීමට නියමිතයි බවත් පසුගියදා අමාත්‍ය මංගල මේ සම්බන්දව ඉදිරිපත් කරනා ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවද ඒකමතිකව සම්මතවීමක්ද සිදුව තිබේ.

මෙරට ඉදිරියේදී ව්‍යාපාරික පරාදිසක් කිරීමට අරමුණු කර ගත් අදාල යෝජනා ගොනුව 2017, 2018 අයවැය යෝජනාවලියට ද අදාලව රජයේ සහ පෞද්ගලික බැංකු විදේශිය මුල්‍ය සහයෝගිතා ආයතන සහ අනෙකුත් සහභාගිත්ව ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව සිදු කිරීමට නියමිතය.පොලි සහනාධාර ලබාදීම්මේ යටතේ පොලී සහනාධාර ණය යෝජනා ක‍්‍රම 11ක් ප‍්‍රතිමුල්‍ය ණය යෝජනා ක‍්‍රම 03ක්, මුල්‍ය සහ මුල්‍ය නොවන පහසුකම් සලසන යෝජනා ක‍්‍රම 02ක් ඇතුළත්ව යෝජනා ක‍්‍රම 16ක් යටතේ සහන සලසනු ලැබේ. ඒ අනුව මේ වන විට 12,405ක් පමණ වන ව්‍යාවසායකයන්ට රු.බිලියන 30කට අධික අරමුදල් සපයා ඇත.

2018 වර්ෂයට අදාළව මේ යටතේ කි‍්‍රයාත්මක වන ණය යෝජනා ක‍්‍රම වෙනුවෙන් පොලී සහනාධාර ගෙවීම සඳහා පමණක් රජය විසින් රු.මිලියන 5,250ක් වෙන් කර ඇති අතර එමගින් ආර්ථිකය තුළ රු.මිලියන 60,000කට ආසන්න ප‍්‍රාග්ධන සම්පාදනයක් ඇති කිරීම මෙන්ම එතුළින් නව රැකියා 50000ක් බිහි කිරිමට අපේක්ෂා කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය සාර්ථක වුවහොත් මෙය මෑතක අත්හදා බලනා වැදගත්ම ආර්ථික යෝජනා ක්‍රමයක් වනු ඇති බවටද මත පලවිය.

No comments:

Powered by Blogger.