ගල් අරක්කු මිල අඩු කිරීමට මංගල සුදානම් බව කියයි
පොඩි මිනිහා බොන ගල් අරක්කු මිල අඩු කල යුතු යයි තමා අදහස් කරනා බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසයි. අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පල කරන ලද්දේ සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ දිනයේ ඉදිරිපත් කරන ලද නිවේදන තුනක් ගැන පැවති විවාදයේදීය.

සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් අනුමැතිය දෙන්නේ නම් ගල් අරක්කු මිල අඩු කිරීමට හැකි බවද මෙහිදී අමාත්‍යවරයා සදහන් කරනා ලදී. මෙවර අයවැය හරහා බියර්පාන වර්ග සදහා හදුන්වා දුන් බදු සුත්‍රයට අදාලව බියර් මිලද සැලකිය යුතු මට්ටමිකින් පහල යන ලදී.

අනෙක් පසින් සමාජයේ අඩු වරප්‍රසාදිත මිනිසුන්ගේ පානය වන ගල් අරක්කු මිල පහත දමන්නේ නම් එය කුඩා දිලිදු පවුල් එකක සදහාද වඩා යහපත් වනු ඇති මක්නිසාද යත් බොන මිනිහා කොහොමත් බොන නිසා මිල අඩු වන්නේ නම් ඒ ඉතිරි මුදල නිවසට ඉතිරි වන බැවිනි.

ඉතා මැතක සිදු කරනා ලද සමීක්ෂණයකට අදාලවද විවිධ භයානක මත්ද්‍රවය වලින් ජනතාව මුදා ගැනීමට සුදුසු ක්‍රමයක් ලෙස නීතියට අදාලව විකුණනා මත්පැන් සුලබ කිරීම හා මිල අඩු කිරීම යහපත් බවද එහි සටහන් කර තිබිණි


No comments:

Powered by Blogger.