භූමිතෙල් මිල නැවතත් වෙනස් වෙයි

ලබන සදුදා වන විට භූමිතෙල් මිල ගණන් වෙනස්වීමට නියමිත බව වාර්ථා වෙයි. ඒ අනුව භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රු 25ත් 30ත් අතර මුදලකින් අඩුවීමට නියමිත බව සදහන්ය. එයට අදාලව භිමිතෙල් ලීටරයක මිල රු 70, 80 අතර මුදලකට ලගා වනු ඇත.


මෙවර රාජ්‍ය විසින් සියලුම තෙල් මිල ඉහල දමනා ලද අවස්ථාවේදී රු 54ක් වැනි අසාමාන්‍ය මුදලින් භූමිතෙල් මිල ඉහල දැමු අතර ඒ බස් හා ලොරි රථ සදහා ඉන්දන ලෙස භූමිතෙල් යොදාගන්නා බවට එහි චෝදනා කරමිනි. කෙසේවෙතත් ධිවර ප්‍රජාවට වන හානිය පිලිබදව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර, දිලිප් වෙදආරච්චි හා භාණ්ඩාගාර නිලදාරීන් කරනා ලද සාකච්චාවේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස මෙලෙස භූමිතෙල් මිල පහත දැමීමට නියමිත බවද සදහන්ය.

මිට පෙර භූමිතෙල් මිල විශාල අගයකින් වැඩි කල අවස්ථාවට පසුව අදාල තෙල් වර්ගය භාවිතාව විශාල ලෙස අඩු වී ඩිසල් පරිභෝජනය විශාල ලෙස වැඩිවීම යට ඩිසල් භූමිතෙල් වාහන මාෆියා කතාවේ යම් සත්‍යක් පෙන්නුම් කරනා බවද මාධ්‍ය වාර්ථා කර තිබිණ.

No comments:

Powered by Blogger.