අධිවේගයේ සේවා මධ්‍යස්ථානය මිහිපිට අපායක් තෙවරප්පෙරුම සටන අතට ගනී(Video)
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති සේවා මධ්‍යස්ථානය අන්ත අපිරිසිදු බිමට නොසුදුසු වතුර සහිත ස්ථානයක් බව නි.අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා අනාවරණය කර තිබෙනවා. නිතර නිතර ඉතාමත් ආන්දෝලනාත්මක ක්‍රියාවන්හි නිරතවනා අමාත්‍ය පාලිතගේ මෙදා උත්සහයනම් අගය කල යුතුමයි. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සේවා මධ්‍යස්ථානය භාවිතා කරනා ඔබ නැරබිය යුතුම වීඩියෝවක්No comments:

Powered by Blogger.