මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාබයගේ 2020 ජනපති සිහිනය බොද කරයි(Video)
විධායක ජනාධිපතිධුරය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවසන් කල යුතු බව හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි. නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එනවා නම් ඒ හරහා වත්මන් රජය පොරොන්දු වූ පරිදි ජනපතිධුරය අහෝසි කිරීම අනිවාර්ය බව ප්‍රකාශ කරනා ලදී.


කෙසේ නමුත් 2020 ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂකත්වය සදහා ගෝඨාබය රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් වීමට සුදානමින් සිටිනා බවද රාජපක්ෂ පවුලේ ආරංචි මාර්ග සනාථ කරයි


එම වීඩියෝව 


No comments:

Powered by Blogger.