එල්ලා මරමු යැයි හාමුදුරුවන්ම ඉල්ලා සිටි දිනක් නැවතත් ඇති නොවන්නට(Video)
බුද්ධ පුත්‍රයන් යනු සමාජයට සාමයේ ආදර්ශය ලබා දෙන්නා වූ කොට්ටශයක් ලෙස ප්‍රචලිතව පැවතියද යම් යම් සිදුවීම් හරහා මේ හරය කොතෙකුත් දුරට යථාර්තයට සමපාතද යන්න විමසීම වටි. 2014 වසරට අදාල පහත වීඩියෝව නැවතත් අපට සිතීමට යමක් ඉතිරි කර ඇද්දැයි ඔබම එබී බලන්න. බුදුන් වදාල දර්ශනය ආගමික අහිකුන්ටකයින්ගෙන් රැක ගැනීම එම ආගමේ අභිවෘදියටද හේතු වන බැවින් ආගමික සාරය හෙට දවසේ රැකීමට අද දවසේ මෙය බලන්නNo comments:

Powered by Blogger.