බස් වලට භූමිතෙල් ගැහුවොත් ජනතාවට අලුත් බද්දක්
භූමිතෙල් බස් හා ලොරි රථ සදහා ඉන්දන ලෙස භාවිතා කිරීම නිසා එදිනෙදා ජනතාව භාවිතා කරනා අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රවයන්හි මිල ගණන් ඉහල යාමට නියමිත බව වාර්ථා වෙයි. රජය පවසන ආකාරයට භූමිතෙල් ලීටරයක් නිර්මාණය කිරීමට රජයට රු 100ක මුදලක් වැයවුවත් නව මිල ගණන් යටතේ ලීටරයක් රු 70ක් දක්වා පහත හෙලීම නිසා සෑම ලීටරයකින්ම රජය රු 30 පාඩු විදි.


රාජ්‍ය අදායම රජය සතු ලාබ ලබන ව්‍යාපාර හා බදු හරහා එකතු කරයි. නිදහස් අධ්‍යාපනය, නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයේ සිට රජයේ සේවකයාට පඩි ආදී සෑම රාජ්‍ය වියදමක්ම රජය දරනුයේ රාජ්‍ය ආදයමින්ය


බස් ලොරි සෙල්ලම

බස් හා ලොරි රථ විශාල ප්‍රමාණයක් භූමිතෙල් භාවිතය ඉතා ලාබදායි නිසා ඩිසල් වෙනුවට භූමිතෙල් භාවිතා කරයි ලොරි බස් හිමියන් ඩීසල් වෙනුවට භූමිතෙල් පරිභෝජනය කිරීම නිසා 2017 මුල් මාස 4ට සාපේක්ෂව 2018 මුල් මාස 4 තුළ භූමිතෙල් පරිභෝජනය 41%කින් ඉහළ ගියේ ය. එම මාස 4 තුළ මසකට රුපියල් බිලියනය බැගින් රජයට පාඩුවක් සිදුවිය එවකට දෛනික භූමිතෙල් පරිභෝජනය මෙ.ටො 600කි. (මෙ.ටො 1 = ලීටර් 1270) 

මිල වැඩ කිරීමෙන් පසු දෛනික පරිභෝජනය මෙ.ටො 150 දක්වා අඩු විය. භූමි තෙල් ලීටරයක මිල අද සිට රුපියල් 70 දක්වා අඩු කළ පසු එක් ලීටරයකින් රජයට ඇති පාඩුව රුපියල් 30කි. මෙම දෛනික පරිභෝජනය තව දුරටත් ඉහළ යා හැකි බවත් දැනට දෛනික පරිභෝජනය මෙ.ටො 150ක් බවත් මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි


ජනතා වගකීම

බස්රථ භූමිතෙල් භාවිතා කලද බස් ගාස්තුවේ අඩුවීමක් වෙලා නොමැත. ලොරි රථ හුවමාරු කරනා භාණ්ඩ වල මිල ගණන් වල කතාවද මෙයමය. මේ ජාවාරම නිසා අවසානයේදී රජයට වන පාඩුව නැවත අය වන්නේ සමස්ත මහජනවගෙන් යම් වෙනත් බදු වැඩිවීමක් හරහාය. එනම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වලට තවත් බද්දක් එක්වීම අනිවාර්යකි. මහජනතාව ලෙස මෙම ජාවාරමට එරහි විය යුතුය. සුළු පිරිසකට අධික ලාබ ලැබීමට සියලු මහජනතාව කට්ට කෑ යුතුද? එමෙන්ම භූමිතෙල් භාවිතා කරනා දුප්පත් පිරිස් හා ධිවර ප්‍රජාවට ලැබෙනා සහනය රැකගැනීම සදහාද මෙවැනි ජාවාරම් වලට තිත තිබීමට මහජන සහය ලබා දීම අනිවාර්යකි
(සටහන - හෂිත් මධුෂාන්)

No comments:

Powered by Blogger.