'මගේ පැතුම බැසිල් රාජපක්ෂයි' : විමලවීර දිසානායක

තමන් එක එක්කෙනා කියන දේවල් කිරීමට සූදානම් නැති බවත් ඊලඟ ජනාධිපතිවරණයට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ගෙන ඒමේ පුද්ගලික කැමැත්තක් තමන්ට ඇති බවත් මහින්ද පිලේ මන්ත්‍රී විමලවීර දිසානායක මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මේ බව පැවසූවේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාකාරී හමුවකදීය.

“මේ දේශපාලන ව්‍යපාරයේ නායකයෝ 7,8 දෙනෙක් හදන්න බැහැ. කුට්ටමක ඉන්නේ එක ඉස්කෝප්ප ආසියයි. මම පුද්ගලිකව කැමතියි බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති වෙනවා දකින්න” යැයි එහිදී විමලවීර දිසානායක මන්ත්‍රීරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

Share on Google Plus