මහේල සංගා මුරලි ආර්නල්ඩ් හතර දෙනා කුෂිල් එක්ක එකතු වෙලා කරල තියන වැඩ මෙන්න


පසුගිය දවස දකුණු පළාතේ සංචාරය කළ අපට ඇස් අදහාගත නොහැකි අපූරු ස්ථානයක් දැක ගන්නට ලැබුණා. කොළඹට නොදෙවෙනි සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක්, පිහිණුම් තඩාග, ඇතුළුව අනෙකුත් සෑම ක්‍රීඩාවකටම අවසි සියලු දෙයින් සපිරි ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක්. මෙහි විශේෂත්වය සියලුම පුහුණු කටයුතු නොමිලේම සිදු කිරීමයි.

මේක පිහිිටලා තියෙන්නේ සීනිගම. පාලනය වෙන්නේ ගුණ ජය සතුට පදනම මගින්. (Foundation of Goodness). මේක පවත්වාගන යන ගුණ ජය සතුට පදනමේ සාමාජිකයන් වෙන්නේ අපේ රටේ නම ලොවටම ගෙන ගිය කුමාර සංගක්කාර, මහේල ජයවර්ඛන, මුත්තයියා මුරලිදරන්, රසල් ආනල්ඩ් කියන ක්‍රීඩකයන්.
කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මාගේ සභාපතිත්වයෙන් තමයි මේ කර්තව්‍යයන් කෙරෙන්නේ. අද වන විට මේ පදනම මගින් මසකට සෙත සදාගන්නා පිරිස පහළොස් දහස ඉක්මවනවා.
ක්‍රීඩාව අධ්‍යාපනය ස්වයං රැකියා පුහුණු වෘත්තිය පුහුණු භාෂා පුහුණු වැනි අධ්‍යාපනික පහසුකම් මෙන්ම ස්‍යෙඛ්‍ය පහසුකම්ද නොමෙිලේම මෙහිදි ලබා දෙනවා.
ගුණ ජය සතුට පදනමේ සීනිගම MCC centre හි දි තමයි මේ කටයුතු සිදුවෙන්නේ. මේ විඩියෝවෙන් ඒ වැඩ කටයුතු සියල්ල හොදින් දැක ගත හැකියි.

No comments:

Powered by Blogger.