මාධ්‍යවේදී හේම නලින් කරුණාරත්න මහතා සමුගනීප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී හේම නලින් කරුණාරත්න  මහතා අද (05 දා) දින අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. මිය යන විට 55 වියෙහි පසු වූ ඒ මහතා සිය මාලබේ පිහිටි නිවසේදී අභාවප්‍රාප්තව තිබේ.
No comments:

Powered by Blogger.