ලොව සුපතල අහුන්ගල්ලේ සුපිරිම ස්ථාන දෙක ගැන ඔබ දන්නවාද | WORLD FAMOUS LANDMARKS AHUNGALLA

ලොව පුරා විසිරි සිටින සංචාරකයන් අතර අපේ රටේ අහුන්ගල්ල සුප්‍රකට ස්ථානයකි. සංචාරකයන් අතර මේ නගරය මෙතරම් ජනප්‍රිය වන්නට හේතුව වන්නේ සුප්‍රකට riu හෝටලයත් ඒ ආසන්නයේම පිහිටා ඇති කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයත් නිසාය.
ලොව ඉදිවී ඇති යෝධ කැස්බෑ අනුරුව පිහිටා ඇත්තේ ද මෙහි ය.
සංරක්ෂණය වෙන කැස්බැ පැටවුන් මුහුදට මුදා හරින්නට සංචාරකයෝ මහත් ඇල්මක් දක්වති. වීඩියෝවෙන් දැක් වෙන්නේ ලෝ පතල රියු හෝටලයත් කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්තානයත් ය.No comments:

Powered by Blogger.