බැඳුම්කර වෙන්දේසිය ගැන වෝහාරික විගණනයක්

ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර වෙන්දේසිය සම්බන්ධයෙන් වෝහාරික විගණනයක් කිරීම සඳහා සුදුසු ආයතනවලින් අයැදුම්පත් කැඳවීමට පියවර ගත් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.
මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි සඳහන් කළේ, ඒ අනුව දැනට ඒ සඳහා සමාගම් 05කින් අයැදුම්පත් ලැබී ඇති බව ය.
විදේශීය විගණන විශේෂඥයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෝහාරික විගණනය සඳහා කමිටුව පත් කෙරෙන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.
මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ රජයේ වෙන්දේසි අංශය, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව හා මහ බැංකුව එක්ව යෝජිත වෝහාරික විගණනය සිදු කිරීමට නියමිත බව ය.
වෝහාරික විගණනය සඳහා දේශීය සහ විදේශීය සමාගම් වෙත ලබන 25 වන දා තෙක් අයැදුම් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.
අයදුම් කරන ආයතනවලින් ඉතාම සුදුසු ආයතනය හඳුනා ගෙන අදාළ විගණනය සිදු කිරීමට නියමිත ය.
සාමාන්‍ය විගණනයක් මගින් අනාවරණය නොවන කරුණු මෙම විගණනය තුළින් අනාවරණ කර ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.

No comments:

Powered by Blogger.