කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් 500කගේ වැඩ තහනම්

පසුගිය රජය සමයේ සිය අභිමතය පරිදි කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීමට අවසර ලබාදුන් කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරීන් 500කට අධික පිරිසකගේ වැඩ තහනම් කිරීමට සිදුවනු ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නීතිමය අවසරයකින් තොරව එම නිලධාරීන් තනි තීරණ මත කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විශේෂ පරීක්ෂණයක් ද ආරම්භ කර තිබේ.

එමෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ පමණක් කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීම සඳහා මේ වන විට ඉල්ලුම්පත් 3500ක් පමණ ඉදිරිපත් වී ඇත.

ඒ සඳහා කිසිදු අනුමැතියක් ලබා නොදෙන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ද සඳහන්.

No comments:

Powered by Blogger.