කළු කොටි සැමරූ අක්කරායන්කුලම - ජායාරූප

කිලිනොච්චිය, අක්කරායන්කුලම,  ස්කන්දපුරම් ප‍්‍රදේශයේ ස්ථාන කිහිපයක ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ ජූලි 5 වැනි දාට යෙදී තිබෙන කළු කොටි දිනය පිළිබඳ දැනුවත් කර එල්.ටි.ටි.ඊ ලාංජනය සමග කලු කොටි සැමරුම් ප්‍රකාශයන් කිහිපයක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ.
අද උදෑසන  ස්කන්දපුරම් බස්නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිට හා කෝවිල අසල මෙලෙස එල්.ටි.ටි.ඊ ලාංජනය සහිත් කලු කොටි දිනය  සිතුවම් ප‍්‍රදර්ශනය කර තිබූ බව ආරක්ෂක අංශ පවසති.
එල්.ටි.ටි.ඊ සංවිධානය විසින් ජූලි 5 වැනිදා කළු කොටි දිනය ලෙස නම් කර තිබූ අතර එම දිනය සිහිකරමින් කිසියම් පිරිසක් මෙලෙස මාර්ගයේ හා විවිධ ස්ථානයන් හී තාප්ප මත සිතුවම් ඇඳ ඇත.
අදාළ එල්.ටි.ටි.ඊ ලාංජනය හා ඊලාම් සිතියම ඇඳ තිබෙන්නේ කවුරුන් ද යන්න මෙතෙක් අනාවරණය නැති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධ වැඩිදුර පරීක්ෂණ අක්කරායාන්කුලම් පොලිසියි මගින් ක්‍රියාත්මකයි.
Share on Google Plus