ජනාධිපති රූපවාහිනියට ජ්‍යොතිෂ්‍යය ගෙනෙයි!


යථාරූප වැඩසටහන නවතා ඒ වෙනුවට ජ්‍යොතිෂ්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් කිරීමට ජාතික රූපවාහිනිය පියවර ගෙන තිබේ.

එම පියවර ගෙන ඇත්තේ පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයා දුන් උපදෙසකට අනුවය. ලංකාවේ මිනිසුන් බහුතරයක් ජ්‍යොතිෂ්‍යය වැනි දේ විශ්වාස කරන බවත්, ඒවාට පහර ගසන්නට නොයන ලෙසත් ජනපති උපදෙස් ලැබුණු බව පැවසේ.

එම උපදෙස් මත ජ්‍යොතිෂ්‍යය ප්‍රවර්ධනය කරන වැඩසටහන් වහාම ආරම්භ කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ ප්‍රේක්ෂක අප්‍රසාදය පළ වී ඇත.

 'කණට පාරක්' !

මේ අතර, ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශය (ONUR) අනුග්‍රහයෙන් ITN fm ඔස්සේ විකාශය වන `කණට පාරක්` රේඩියෝ නාට්‍ය මාලාව පිළිබඳව පොලිස් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ වී ඇත.

සංවිධානාත්මක අපරාධ විමර්ෂණ ඒකකය මෙහෙයවන එම පරීක්ෂණය සඳහා, ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශයේ වැඩසටහන් නිලධාරී තේජිත එදිරිසිංහ මහතා එම ඒකකයට කැඳවා පැය හතරක් ප්‍රශ්න කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශය හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය යටතේ පවතින රාජ්‍ය ආයතනයකි.

No comments:

Powered by Blogger.