ආවා කල්ලිය තවත් සැළසුමක් හෙළි කරයි

වව්නියාව නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක ඊයේ ජනතාවට පණිවුඩයක් තබමින් අත්පත්‍රිකා දමා ගොස් තිබේ.
වව්නියාව ආරක්ෂක අංශ පවසන්නේෙ, ආවා කල්ලිය නමින් සඳහන් කරමින් මෙම අත්පත්‍රිකා තැන තැන දමා ගොස් ඇති බවයි.
වව්නියාව කුරුමන්කාඩුව, වෛරවපුලියන්කුලම, දුම්රියපොළ පාර, නුවර පාර ආදී ස්ථානවල අදාළ අත්පත්‍රිකා දමා ගොස් ඇත.
මුහුණ වසා ගනිමින් පිහියක් අතින් ගත් පුද්ගලයෙකුගේ රුව ඇතිව 'ආවා' නමින් සඳහන් ඡායාරූපයකින් යුතුව අදාළ අත්පත්‍රිකාව සකස් කොට තිබූ බවද ආරක්ෂක අංශ පැවසීය.
"අපි ජනතාවගේ ගැටළු වෙනුවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක පෙනී සිටිනවා. අපි ජනතාවගේ විරෝධීන් නොවෙමු. ඕනෑම අවස්ථාවක වව්නියාව නගරයේ ස්ථාන කිහිපයකම අපේ පිරිස් සිටිනවා." යනුවෙන් අදාළ අත්පත්‍රිකාවේ සඳහන්ව පවතින බවයි වාර්තා වෙන්නේ.
අදාළ අත්පත්‍රිකා බෙදා හැර තිබු කණ්ඩායම් සොයා පරීක්ෂණ මෙහෙයවන බව ද වව්නියාව පොලිසිය සදහන් කරයි.

No comments:

Powered by Blogger.