කොළඹ මහ නගර සභාවේ ලිංගික හිංසන සෙවීමට කමිටුවක්

කොළඹ මහ නගර සභාවේ සේවිකාවන්ට එහි ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් සිදුවන බව කියන ලිංගික හිංසන සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීමට කමිටුවක් පත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර පැවසුවේ, ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නාගරික මන්ත්‍රී ෂර්මිලා ගෝනවෙලගෙන් ලද පැමිණිල්ලක් මත ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය කළ බවයි.
ඒ අනුව නීතිඥයෙකු, විශ්‍රාමලත් විනිසුරුවරයෙකු සහ කාන්තා පාර්ශවය නියෝජනය වන පරිදි නිලධාරිණියක් ඇතුලු කමිටුවක් හරහා කොළඹ මහ නගර සභාවේ සේවිකාවන්ට ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් ලිංගික හිංසන සිදුවී ඇත්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශන වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට නියමිත ය.

No comments:

Powered by Blogger.