පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිසංවිධානය කළ යුතුයි

පොලිස්පතිවරයාගේ සිට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව කඩිනමින් ප්‍රතිසංවිධානය කළ යුතුව ඇතැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අද පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
පොලිස්පතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය විවේචනය කර ඇති ජනාධිපතිවරයා පොලිස්පතිවරයාගේ නොමනා හැසිරීම් නිසා වැඩියෙන්ම බැනුම් අහන්නේ තමන් සහ අගමැතිවරයා බව ද සඳහන් කර ඇත.
පොලිසියේ ඇතැමුන්ගේ විනයන් පිරිහි , හික්මීමත් පිරිහී ඇතැයි පවසා ඇති ජනාධිපතිවරයා එය වහා නිවැරදි කළ යුතුව ඇතැයි පවසා ඇත.
අපරාධ අඩුවී ඇති බවට ඇතැමුන් කරනා ප්‍රකාශ පිළිගත නොහැකි බව ජනාධිපතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇතැයි ද රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
කොටුවේ පිහිටි පොලිසියට අයත් ගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ සංවාදයක් අතරතුරදී පොලිසියේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන්ද කැබිනට් රැස්වීමේදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී ඇත.
එහිදී අදහසක් දක්වා ඇති ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ රටතුළ අපරාධ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන්නේ යැයි පවසා ඇත.
ඊට පිළිතුරු දී ඇති පොලිසිය භාර ඇමැති රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර අපරාධවල සංඛ්‍යාත්මක අඩුවීමක් පැහැදිලිව තිබෙන බවත් සිදුව ඇත්තේ මාධ්‍ය වලින් අපරාධ හුවා දැක්වීම බවත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.
මංගල සමරවීර ඇමැතිවරයා ද අදහස් දක්වමින් රට තුළ අපරාධ විශාල වශයෙන් අඩුවී ඇතැයි ප්‍රකාශ කර ඇත.
අපරාධ වැඩි වී ඇති බව පවසන්නේ මාධ්‍ය වලින් බවද පවසා ඇත.
මාධ්‍ය සංදර්ශන වල අරමුණ රට අස්ථාවර කිරීම බව මංගල සමරවීර සඳහන් කර තිබේ.
එහිදී අදහස් දක්වා ඇති ජනාධිපතිවරයා කවුරු කුමක් කිවේද පොලිසියේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමක් නැති බව සඳහන් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

No comments:

Powered by Blogger.