අමාත්‍යවරුන්ගේ 75%ක් ලේකම් තනතුරුවලට පවුලේ ඥාතීන්

මධ්‍යම රජයේ හා පළාත් සභාවේ අමාත්‍යවරුන්ගෙන් 75%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලේකම් තනතුරුවලට පත් කරගෙන තිබෙන්නේ පවුලේ ඥාතීන් බව අමාත්‍යවරුන්ගේ ලේකම් සංගමය සඳහන් කරයි.
එම සංගමයේ ලේකම් දේශශක්ති අජිත් ජයසුන්දර සඳහන් කළේ, මේ නිසා බොහෝ අමාත්‍යවරුන්ට, රාජ්‍යඅමාත්‍යවරුන්ට, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට, පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන්ටසහ අමාත්‍යවරුන්ට රට දියුණු කිරීමට නව අදහස් ලබාදීමට පිරිසක් නොමැති වී තිබෙන බවයි.
මේ නිසා අමාත්‍ය තනතුරු දරන්නන්ගේ ලේකම්  තනතුරුවලට පවුලේ ඥාතීන් පත්කර ගැනීමට නොහැකි බවට 1994 සකස්කළ නීතිය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට සහ පක්ෂ නායකයන්ට යෝජනාවක් භාරදීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු කියා සිටියේය.
1994 වසරේදී මෙවැනි නීතියක් ඇති කළද එය දිගටම ක්‍රියාත්මක නොවූ බවත්, පවුලේ පිරිස් ලේකම් තනතුරුවලට පත්කරගැනීම නිසා රටේ පවතින සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ අමාත්‍ය තනතුරු දරන්නට නිවැරදි තොරතුරු නොලැබෙන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

No comments:

Powered by Blogger.