මාස පහකට පසුව අගමැති ආරක්ෂක කවුන්සිලයට


දෙසැම්බර් මාසයෙන් පසුව ප්‍රථම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආරක්ෂක කවුන්සිල රැස්විමට එක්ව තිබේ. මේ සඳහා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාද එක්ව තිබේ. 
මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා
මෙම ප්‍රහාර පිළිබදව මුලින්ම විදෙස් ඔත්තු සේවා මගින් අපිව දැනුවත් කලේ අප්‍රේල් 04. ඊට පස්සෙ සැරින් සැරේ ඔවුන් අපිව දැනුවත් කලා. ප්‍රහාරය දියත් වූ දිනයේත් ඔවුන් දැනුවත් කලා. ප්‍රහාරයට විනාඩි 10 කට කලිනුත් දැන්නුව. ප්‍රහාරය එල්ල කරන අයගේ නම් හා ප්‍රහාර එල්ල කරන ස්තාන පවා ඔවුන් දැන්නුවා. නමුත් අදාල අංශ අගමැතිතුමා ඇතුලු කැබිනට් මන්ඩලයට මේ ගැන දැනුවත් කරේ නැහැ. කුප්ප කුමන්ත්‍රනයෙන් පස්සෙ ආරක්ශක රැස්විම් වලට අගමැතිව ගෙන්නුවෙ නැහැ.

No comments:

Powered by Blogger.