රට තුළ තවත් ජාතිවාදී කෝලාහලයක් ඇති කිරීමේ සූදානමක්


රට තුළ තවත් ජාතිවාදී කෝලාහලයක් ඇති කිරිමට අන්තවාදී පිරිස් උත්සාහ දරමින් සිටින බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසා තිබේ.
මුදල් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් ආණ්ඩු වෙනස් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.
අභ්‍යාසලාභි සංවර්ධන සහකාර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවයකට එක් වෙමින් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මෙම අදහස් පල කර තිබේ.

No comments:

Powered by Blogger.