සංගක්කාරගෙන් එංගලන්තයට දොස්
2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරඟ සඳහා විවිධ ස්වභාවයන් සහිත තණතීරු ලබා දීම ඇතුළු තවත් කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර සිය අප්‍රසාදය පළ කර තිබේ.

මේ දක්වා පැවැත්වූ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිවලට සාපේක්ෂව මෙවර ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුල වර්ෂාවෙන් සේදී ගිය තරග සංඛ්‍යාව වැඩි වීම පිළිබඳව ද සංගක්කාර සිය කනගාටුව පළ කර ඇති බව සඳහන් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව උදාහරණයට ගතහොත් එහි දී ක්‍රීඩාංගණය භාර නිලධාරීන් ඕනෑම මට්ටමේ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වෙන විට මුළු ක්‍රීඩාංගණයම ආවරණය කරන බවයි ඔහු පෙන්වාදී තිබේ.

එංගලන්තයේ හා වේල්සයේ තිබෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවල වැසි ජලය බැස යාමට තිබෙන අප ජල පද්ධතිය පිළිබඳවද සංගක්කාර කරුණු දක්වා ඇත.

ඒ අනුව ලෝකයේ තිබෙන අනෙක් ක්‍රීඩාංගණවලට වඩා එංගලන්තයේ ක්‍රීඩාංගණවල අපජල පද්ධතිය හොඳ මට්ටමක පවතින බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

No comments:

Powered by Blogger.