දුම්රිය වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි - UPDATE

UPDATE
 
අද (19) මධ්‍යම රාත්‍රී සිට දුම්රිය වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් එක්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමීතව තිබු වර්ජනය හෙට (20) පස්වරු 02.00 තෙක් තාවකාලිකව කල් දැමීමට කටයුතු කළ බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසයි.
 
ඒ අනුව හෙට (20) දිනයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවැත්විමට නියමීත සාකච්ඡාවෙන් පසු වර්ජනය පිළිබඳව තීරණය ගන්නා බව එම වෘත්තීය සමිති සදහන් කරනු ලැබේ. 
 
වැටුප් විෂමතා ගැටළුවක් මුල් කර ගනිමින් මෙම වර්ජනයට දුම්රිය රියැදුරු ,නියාමක ඇතුලු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් එක්ව සිටියි.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 21 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රිය වනතෙක් වර්ජනය ස්ථිරයි

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සමග පැවැති සාකච්ඡා අසාර්ථක බැවින් අද (19දා) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට දුම්රිය වැඩවර්ජනය ආරම්භ කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි.

පවතින වැටුප් විෂමතාව හා ශ්‍රේණි ගැටලු පිළිබඳ ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කළ බවද දුම්රිය එංජින් රියැදුරු සංගමයේ සභාපති ඉන්දික දොඩංගොඩ මහතා සඳහන් කළේය.

දුම්රිය වැඩවර්ජනය අද (19දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 21 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.


No comments:

Powered by Blogger.