අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 48ක දුමිරිය වර්ජනයක්


අද (20) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට සිට පැය 48ක කාලයක් දුම්රිය වර්ජනයක් සිදු කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇත.
මුදල් අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවැති සාකච්ඡා අසාර්ථකවිම හේතුවෙන් වැඩවර්ජනයේ නිරත වීමට දුම්රිය වෘත්තිය සමිති තීරණය කර තිබේ.
වැටුප් ගැටලුව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් දුම්රිය වෘත්තිය සමිති ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩ වර්ජනයක නිරතවීමට තීරණය කර තිබුණු නමුත් මුදල් අමාත්‍යවරයා සමඟ අද දිනයේ සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන බවට ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ලබාදුන් පොරොන්දුවකට අනුව වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව නතර කිරීමට දුම්රිය වෘත්තිය සමිති ඊයේ තීරණ කළේය.
වර්ජනය සඳහා දුම්රිය රියදුරන්, නියාමකවරුන්, ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ පාලකවරුන් මෙම වර්ජනය සදහා එක්විමට නියමිතයි.

No comments:

Powered by Blogger.