උපකාරක පන්ති ගුරුවරුන්ට පහසු පරිදි විෂය නිර්දේශ වෙනස් කරන්න බැහැටියුෂන් සඳහා හෝ ටියුෂන් ගුරුවරුන් ට ඉගැන්වීමට පහසු වන පරිදි විෂය නිර්දේශ වෙනස් කළ නොහැකි බවත්, ජීව විද්‍යාව විෂය සම්බන්ධ ගැටලුව නිරාකරණය කර තිබෙන බවත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඊයේ(06දා) ප්‍රකාශ කළේය.

ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය නවීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍යයෙහි සඳහන් වූ කරුණු අසත්‍ය හා පදනම් විරහිත බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසුවේය.

2019 වසරේ සිට ජීව විද්‍යාව විෂය ධාරාවෙන් අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත සිසුන් ට 2017 වසරේ සිට නව විෂය නිර්දේශය හඳුන්වා දී ඇති බවත්, එහි පිටපත් සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රිසි භාෂා තුනෙන් ම ලබා දී ඇති බවත් පැවසූ අමාත්‍යවරයා, විෂය ධාරා නවීකරණය කිරීමට ඇතැම් ගුරුවරු අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන බවත්, කාලීනව ගැලපෙන ආකාරයට විෂය ධාරා සංශෝධනය කර නවීකරණය කරන බවත් සඳහන් කළේය.

, “විෂය නිර්දේශය වෙනස් කරනවාට සමහර ගුරුවරුන් කැමති නැහැ. නවින ලෝකයේ දැනුම ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. දැනුම දෙගුණයක් වීමට ගත වන්නේ මාස 13 ක් පමණයි “ යනුවෙන් ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

නව විෂය නිර්දේශය සඳහා ගුරු පුහුණුව හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ ලබා දී නැති පාසල්වල නම් ලබා දුනහොත් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් සිදු කරන බව ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

No comments:

Powered by Blogger.