ගෝඨාභය තවමත් ඇමරිකානු පුරවැසියෙකිගෝඨාභය රාජපක්ෂ තම ඇමරිකානු පුරවැසිකම අහෝසි කල බව ජනතාව නොමග යැවීමට ඔහුගේ මාධ්‍ය අංශ විසින් ව්‍යාජ ලේඛනයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී. සුළු වෙලාවක් ඇතුලත එය අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත් චායාරුපයක් photoshop කර සකස් කල බව හෙළි විය.

අද දින ගෝඨාට සමීප පුවත්පතක් විසින් ඔහුගේ සැබෑයැයි කියන පුරවැසි බව අහෝසි කිරීමේ ලේඛනයක් පල කර තිබුණි.
කෙසේ වෙතත් එම ලේඛනය බැලු බැල්මටම ඇමෙරිකාවේ ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් සකස් කරන ලද ලේඛනයක් බවත්, ඇමෙරිකාවේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන සහතිකයක් නොවන බවත් පැහැදිලිය.

එය අවසන් සහතිකය වුයේ නම්, පෙර ව්‍යාජ සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට කිසිම හේතුවක් තිබුනේ නැත.

එමෙන්ම, එය අවසන් සහතිකය වුයේ නම්, ආගමන විගමන පාලක ලවා එය ලියාපදිංචි කිරීමට ඔහු අපොහොසත් වුයේ ඇයි? ආගමන විගමන පාලක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ තවමත් ඔහුගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලියාපදිංචිවී තිබෙන බවයි.

No comments:

Powered by Blogger.